LEESVOER

BEWEGEN OP VERWIJZING

Bewegen is meer dan een duur fitnessabonnement

(Interview met Leuvense huisarts uit www.gezondleuven.be)


BOV met succes verbreed!

(Rapport dataverwerking BOV in Leuven)


Bewegen op Voorschrift in Huisarts Nu van sept okt 2013 (Domus Medica)Projectrapport: Armoede in Beweging


BEWEGEN OP VOORSCHRIFT Leuven - methodiekontwikkeling 2012


Riso Vlaams-Brabant in samenwerking met Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt


BOV blikt vooruit

Verdere methodiekontwikkeling 2012Boffen de deelnemers vanBOV (PDF)

Resultaten van een pilootproject waarbij de       

actieve levensstijl van maatschappelijk   

kwetsbare Leuvenaars bevorderd wordt.


Riso Vlaams -Brabant vzw,     

Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt vzw

en Ready2Improve
 

Nabijheid creëert evenwicht

        Een verslag van een veelkleurig experiment


        Hatha yoga cursus voorjaar 2011


        Patricia Decraene

DEELNEMERS VERTELLEN


‘Mijn huisarts kent mij en weet dat ik soms te ver ga in het sporten. Het geeft me een goed gevoel dat mijn Bewegen Op Verwijzing-coach op de hoogte is van mijn medische problemen. Hij helpt mij om mijn grenzen te stellen.’